top of page

Fallskyddsutbildning

Vi håller alla typer av fallskyddsutbildningar. Från grundkurs, som är den enklaste av våra utbildningar och som är på 4h, till GWO som är för dig som vill arbeta inom vindkraft. Nedan följer ett axplock av fallskyddsutbildningar som vi kan erbjuda. Vi håller utbildningar både i vårt center i Stockholm men också ute hos kund för praktik i verklig miljö. Kontakta oss för mer information angående våra utbildningar.

Fallskydd Grundkurs

Fallskydd Grund är grunden i vårt utbildningsprogram. Kursen är totalt 4 timmar och består av 2 timmar teori och 2 timmar praktik. 

Fallskydd Kompentent person

Kurs för dig som vill lära dig att utföra besiktning av produkter. Du måste ha genomfört Fallskydd Grundkurs för att få gå denna kurs. Kursen är 4 timmar lång.

Fallskydd Räddning av nödställd

Detta är kursen för dig som vill lära dig om hur man räddar en nödställd person. Du måste ha genomfört Fallskydd Grundkurs för att få gå denna kurs. Kursen är 4 timmar lång.

Fallskydd arbete på tak

För dig som arbetar på tak vid exempelvis snöskottningar, plåtarbeten m.m. Du får lära dig att arbeta säkert på tak med hjälp av fallskyddsblock och olika typer av rep. Du måste ha genomfört Fallskydd Grundkurs för att få gå denna kurs. Kursen är 4 timmar lång.

Utbildning: Products
bottom of page