top of page

Om PROAM Fallskydd AB

I över femton år har vi levererat utbildning, utrustning och fasta system till bl.a. stålindustrier, träindustrier, höglager, järnvägsstall, försvaret, sjukhus, byggarbetsplatser, vattenverk, flyghangarer m.fl.

Vi skräddarsyr alltid en fallskyddslösning som just du behöver. Vi löser allt från installation av fasta fallskyddsystem till val av personlig utrustning och utbildning på den samma. Vi tillhandahåller även hantverkartjänster i svårtillgänglig och höghöjdsmiljö där vår expertis kan komma väl till pass.

Välkommen till PROAM Fallskydd - Din partner på hög höjd!

INSTAGRAM

bottom of page